Zollner ear specula for adults, oval, ma là gì? Nghĩa của từ Zollner ear specula for adults, oval, ma trong y khoa y học y sinh là gì?

0
163
Zollner ear specula for adults, oval, ma là gì? Nghĩa của từ Zollner ear specula for adults, oval, ma trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Zollner ear specula for adults, oval, ma là gì? Nghĩa của từ Zollner ear specula for adults, oval, ma trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ phễu soi tai bằng nhôm, hình bầu dục, trong và ngoài được mạ anốt đen để tránh phản xạ ánh sáng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: