X-ray spectrum là gì? Nghĩa của từ X-ray spectrum trong y khoa y học y sinh là gì?

0
141
X-ray spectrum là gì? Nghĩa của từ X-ray spectrum trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ X-ray spectrum là gì? Nghĩa của từ X-ray spectrum trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

phổ tia x

quang phổ tia X

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE