X-ray là gì? Nghĩa của từ X-ray trong y khoa y học y sinh là gì?

0
198
X-ray là gì? Nghĩa của từ X-ray trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ X-ray là gì? Nghĩa của từ X-ray trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘eks-rei/

Tia X, tia Rơngen

( định ngữ) (thuộc) tia X

Chụp bằng tia X

tia X

Tia X, tia rơngen

Tia Rơn-gen, tia X

chiếu X quang

tia Rơnghen

tia X

tia X

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE