X ray film illuminator là gì? Nghĩa của từ X ray film illuminator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
X ray film illuminator là gì? Nghĩa của từ X ray film illuminator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ X ray film illuminator là gì? Nghĩa của từ X ray film illuminator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn đọc phim X_quang

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE