X-ray film illuminator là gì? Nghĩa của từ X-ray film illuminator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
245
X-ray film illuminator là gì? Nghĩa của từ X-ray film illuminator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ X-ray film illuminator là gì? Nghĩa của từ X-ray film illuminator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đọc đọc phim X quang

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE