X- ray apparatus for therapy là gì? Nghĩa của từ X- ray apparatus for therapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
178
X- ray apparatus for therapy là gì? Nghĩa của từ X- ray apparatus for therapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ X- ray apparatus for therapy là gì? Nghĩa của từ X- ray apparatus for therapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy X quang điều trị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE