Weight scale, measure rod là gì? Nghĩa của từ Weight scale, measure rod trong y khoa y học y sinh là gì?

0
217
Weight scale, measure rod là gì? Nghĩa của từ Weight scale, measure rod trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Weight scale, measure rod là gì? Nghĩa của từ Weight scale, measure rod trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ cân đo

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE