Waveguide là gì? Nghĩa của từ Waveguide trong y khoa y học y sinh là gì?

0
184
Waveguide là gì? Nghĩa của từ Waveguide trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Waveguide là gì? Nghĩa của từ Waveguide trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´weiv¸gaid/

Ống dẫn sóng (dùng cho thông tin vệ tinh)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE