Watt là gì? Nghĩa của từ Watt trong y khoa y học y sinh là gì?

0
160
Watt là gì? Nghĩa của từ Watt trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Watt là gì? Nghĩa của từ Watt trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/wɔt/

(viết tắt) W oát (đơn vị điện năng)

đơn vị Sl về công suất, ký hiệu W

oát (đơn vị đo công suất)

W

oát (đơn vi điện năng)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE