Water drinking pot là gì? Nghĩa của từ Water drinking pot trong y khoa y học y sinh là gì?

0
174
Water drinking pot là gì? Nghĩa của từ Water drinking pot trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Water drinking pot là gì? Nghĩa của từ Water drinking pot trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bình đựng nước uống

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE