Wall filter là gì? Nghĩa của từ Wall filter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Wall filter là gì? Nghĩa của từ Wall filter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Wall filter là gì? Nghĩa của từ Wall filter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ lọc thành, bộ lọc điện cho đầu ra là tín hiệu audio của một thiết bị siêu âm Doppler để làm giảm hay loại ra tín hiệu Doppler tần số thấp, such as those due to vessel wall movement.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE