Voxel là gì? Nghĩa của từ Voxel trong y khoa y học y sinh là gì?

0
343
Voxel là gì? Nghĩa của từ Voxel trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Voxel là gì? Nghĩa của từ Voxel trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘vəʊsl/

điểm ảnh ba chiều (đồ họa máy tính)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE