Volkmann bone curettes là gì? Nghĩa của từ Volkmann bone curettes trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Volkmann bone curettes là gì? Nghĩa của từ Volkmann bone curettes trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Volkmann bone curettes là gì? Nghĩa của từ Volkmann bone curettes trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thìa nạo Volkmann

Thìa nạo Volkmann

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE