Visual acuity tester là gì? Nghĩa của từ Visual acuity tester trong y khoa y học y sinh là gì?

0
187
Visual acuity tester là gì? Nghĩa của từ Visual acuity tester trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Visual acuity tester là gì? Nghĩa của từ Visual acuity tester trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy đo thị lực

Máy đo thị lực

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE