Visual acuity là gì? Nghĩa của từ Visual acuity trong y khoa y học y sinh là gì?

0
281
Visual acuity là gì? Nghĩa của từ Visual acuity trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Visual acuity là gì? Nghĩa của từ Visual acuity trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thị lực

Nghĩa chuyên nghành

thị lực

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE