Vision testing chart alphabet là gì? Nghĩa của từ Vision testing chart alphabet trong y khoa y học y sinh là gì?

0
181
Vision testing chart alphabet là gì? Nghĩa của từ Vision testing chart alphabet trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vision testing chart alphabet là gì? Nghĩa của từ Vision testing chart alphabet trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bảng kiểm tra thị lực (bằng bảng chữ cái)

Bảng kiểm tra thị lực (bằng bảng chữ cái)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE