Vertical distance measurement accuracy là gì? Nghĩa của từ Vertical distance measurement accuracy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
301
Vertical distance measurement accuracy là gì? Nghĩa của từ Vertical distance measurement accuracy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Vertical distance measurement accuracy là gì? Nghĩa của từ Vertical distance measurement accuracy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một sự đo đạc chính xác với khoảng cách giữa hai điểm phản xạ, được xác định theo hướng của đường đi của chùm âm, có thể được nhận ra rõ ràng trên màn hiển thị của một thiết bị siêu âm xung dội

một sự đo đạc chính xác với khoảng cách giữa hai điểm phản xạ, được xác định theo hướng của đường đi của chùm âm, có thể được nhận ra rõ ràng trên màn hiển thị của một thiết bị siêu âm xung dội

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google