Ventilator là gì? Nghĩa của từ Ventilator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
718
Ventilator là gì? Nghĩa của từ Ventilator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ventilator là gì? Nghĩa của từ Ventilator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘ventileitə/

Bộ thông gió, máy thông gió; quạt máy, quạt điện

Cửa sổ thông gió (ô tô)

(kiến trúc) cửa thông hơi

máy thông gió, máy quạt gió

Cái quạt,quạt máy, quạt thông gió  

cánh xiên thông gió

quạt

bộ thông gió

lỗ thông gió

máy quạt gió

máy thông gió

quạt gió

quạt làm mát

quạt làm thông gió

quạt thông gió

thiết bị thông gió

quạt

Máy hô hấp nhân tạo

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE