Uruguay là gì? Nghĩa của từ Uruguay trong y khoa y học y sinh là gì?

0
176
Uruguay là gì? Nghĩa của từ Uruguay trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Uruguay là gì? Nghĩa của từ Uruguay trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´juərə¸gwai/

Uruguay, officially the Eastern Republic of Uruguay or the Republic East of the Uruguay (River), is a country located in southern South America. It is bordered by Brazil to the north, the Uruguay River to the west, the estuary of the Río de la Plata to the southwest, with Argentina on the other bank of both, and finally the South Atlantic Ocean to the southeast

Uruguay là một quốc gia tại Nam Mỹ.

Diện tích: 176,220 sq km

Thủ đô: Montevideo

Tôn giáo:

Dân tộc:

Quốc huy:

Quốc kỳ:

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE