Urine test apparatus là gì? Nghĩa của từ Urine test apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
374
Urine test apparatus là gì? Nghĩa của từ Urine test apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Urine test apparatus là gì? Nghĩa của từ Urine test apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy xét nghiệm nước tiểu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE