Urinal pot for male là gì? Nghĩa của từ Urinal pot for male trong y khoa y học y sinh là gì?

0
149
Urinal pot for male là gì? Nghĩa của từ Urinal pot for male trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Urinal pot for male là gì? Nghĩa của từ Urinal pot for male trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bô đái cho nam giới

Bô đái cho nam giới

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE