Urinal pot for female là gì? Nghĩa của từ Urinal pot for female trong y khoa y học y sinh là gì?

0
200
Urinal pot for female là gì? Nghĩa của từ Urinal pot for female trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Urinal pot for female là gì? Nghĩa của từ Urinal pot for female trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bô dẹt, bô đái cho nữ giới

Bô dẹt, bô đái cho nữ giới

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE