Ureterroscopelithotripter là gì? Nghĩa của từ Ureterroscopelithotripter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
134
Ureterroscopelithotripter là gì? Nghĩa của từ Ureterroscopelithotripter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ureterroscopelithotripter là gì? Nghĩa của từ Ureterroscopelithotripter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy tản sỏi thận qua ống nội soi

Máy tản sỏi thận qua ống nội soi

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE