Upload là gì? Nghĩa của từ Upload trong y khoa y học y sinh là gì?

0
271
Upload là gì? Nghĩa của từ Upload trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Upload là gì? Nghĩa của từ Upload trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘ʌp,ləud/

nạp lên

tải ra

Hình Thái Từ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE