Universal pin pliers là gì? Nghĩa của từ Universal pin pliers trong y khoa y học y sinh là gì?

0
161
Universal pin pliers là gì? Nghĩa của từ Universal pin pliers trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Universal pin pliers là gì? Nghĩa của từ Universal pin pliers trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kìm cắt dây thép

Kìm cắt dây thép

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE