Ultraviolet light là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet light trong y khoa y học y sinh là gì?

0
213
Ultraviolet light là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet light trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultraviolet light là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet light trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

ánh sáng cực tím

bức xạ tử ngoại

đèn cực tím

ánh sáng tử ngoại

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE