Ultraviolet lamp là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet lamp trong y khoa y học y sinh là gì?

0
179
Ultraviolet lamp là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet lamp trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultraviolet lamp là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet lamp trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

đèn tia cực tím

đèn cực tím

đèn tử ngoại

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE