Ultraviolet lamp for therapy là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet lamp for therapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
158
Ultraviolet lamp for therapy là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet lamp for therapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultraviolet lamp for therapy là gì? Nghĩa của từ Ultraviolet lamp for therapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn điều trị bằng tia cực tím

Đèn điều trị bằng tia cực tím

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE