Ultrasound là gì? Nghĩa của từ Ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì?

0
854
Ultrasound là gì? Nghĩa của từ Ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultrasound là gì? Nghĩa của từ Ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘ʌltrə’saund/

Siêu âm; sóng siêu âm; âm thanh có tần số siêu âm

siêu âm, siêu thanh

Siêu âm, siêu thanh

siêu âm

siêu thanh

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE