Ultrasound diagnostic là gì? Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic trong y khoa y học y sinh là gì?

0
165
Ultrasound diagnostic là gì? Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic là gì? Nghĩa của từ Ultrasound diagnostic trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Phép chẩn đoán siêu âm

Phép chẩn đoán siêu âm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE