Ultrasonic transducer là gì? Nghĩa của từ Ultrasonic transducer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
306
Ultrasonic transducer là gì? Nghĩa của từ Ultrasonic transducer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ultrasonic transducer là gì? Nghĩa của từ Ultrasonic transducer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bộ đổi siêu âm

máy biến năng siêu âm

bộ chuyển đổi siêu âm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE