Tumor là gì? Nghĩa của từ Tumor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
588
Tumor là gì? Nghĩa của từ Tumor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tumor là gì? Nghĩa của từ Tumor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘tju:mə/

(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) khối u, u, bướu

Nốt sưng tấy

sưng

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE