Tube potential là gì? Nghĩa của từ Tube potential trong y khoa y học y sinh là gì?

0
136
Tube potential là gì? Nghĩa của từ Tube potential trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tube potential là gì? Nghĩa của từ Tube potential trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hiệu điện thế đặt vào catôt và anôt của ống phát tia X trong một lần chụp X quang.

hiệu điện thế đặt vào catôt và anôt của ống phát tia X trong một lần chụp X quang.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE