Home Từ điển Y Khoa

Từ điển Y Khoa

Từ điển Y Khoa Anh Việt - Từ điển Y Khoa Việt Anh. BỆNH.EDU.VN cung cấp công cụ tra cứu từ điển y khoa, từ điển y sinh online kết quả với hơn 500.000 từ tiếng anh chuyên ngành y khoa, y sinh.

 • Từ điển chuyên ngành sinh học anh việt
 • download từ điển sinh học anh việt
 • từ điển chuyên ngành công nghệ sinh học
 • từ điển sinh học online download
 • từ điển chuyên ngành sinh học
 • từ điển sinh học pdf
 • từ điển chuyên ngành sinh học pdf
 • từ điển chuyên ngành sinh học online.
 • từ điển tiếng anh chuyên ngành y
 • tiếng anh chuyên ngành y dược
 • học tiếng anh chuyên ngành y tế
 • giáo trình tiếng anh chuyên ngành y khoa
 • sách tiếng anh chuyên ngành y khoa
 • từ vựng tiếng anh chuyên ngành y dược
 • tiếng anh chuyên ngành y khoa
 • professional english in use medicine
 • cách học tiếng anh chuyên ngành y khoa hiệu quả

Caviation là gì? Nghĩa của từ Caviation trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Caviation là gì? Nghĩa của từ Caviation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Cawthorne stapes hook, reverse cutting là gì? Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse...

Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse cutting là gì? Nghĩa của từ Cawthorne stapes hook, reverse cutting trong y khoa y học y...

là gì? Nghĩa của từ trong y khoa y học y sinh là...

Nghĩa của từ là gì? Nghĩa của từ trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Pass trong y học là gì

Nghĩa của từ Pass trong y học là gì? Nghĩa của từ trong y khoa y học y sinh là gì? trong y...

Ceiling operating light là gì? Nghĩa của từ Ceiling operating light trong y khoa...

Nghĩa của từ Ceiling operating light là gì? Nghĩa của từ Ceiling operating light trong y khoa y học y sinh là gì? trong...

Centrifuge là gì? Nghĩa của từ Centrifuge trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Centrifuge là gì? Nghĩa của từ Centrifuge trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Ceramic teeth là gì? Nghĩa của từ Ceramic teeth trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Ceramic teeth là gì? Nghĩa của từ Ceramic teeth trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa...

Cerebellar attachment for hand drill là gì? Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand...

Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand drill là gì? Nghĩa của từ Cerebellar attachment for hand drill trong y khoa y học y...

Cesarotomy and hysteretomy instrument se là gì? Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument...

Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument se là gì? Nghĩa của từ Cesarotomy and hysteretomy instrument se trong y khoa y học y...

Chalazion là gì? Nghĩa của từ Chalazion trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Chalazion là gì? Nghĩa của từ Chalazion trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Channel là gì? Nghĩa của từ Channel trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Channel là gì? Nghĩa của từ Channel trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Chemotherapy là gì? Nghĩa của từ Chemotherapy trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Chemotherapy là gì? Nghĩa của từ Chemotherapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Chest support for adults and children là gì? Nghĩa của từ Chest support for...

Nghĩa của từ Chest support for adults and children là gì? Nghĩa của từ Chest support for adults and children trong y khoa y...

Chine morta & petsle là gì? Nghĩa của từ Chine morta & petsle trong...

Nghĩa của từ Chine morta & petsle là gì? Nghĩa của từ Chine morta & petsle trong y khoa y học y sinh là...

Chorioretinits là gì? Nghĩa của từ Chorioretinits trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Chorioretinits là gì? Nghĩa của từ Chorioretinits trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Choroid là gì? Nghĩa của từ Choroid trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Choroid là gì? Nghĩa của từ Choroid trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Chromosomes là gì? Nghĩa của từ Chromosomes trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Chromosomes là gì? Nghĩa của từ Chromosomes trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Ciliary body là gì? Nghĩa của từ Ciliary body trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Ciliary body là gì? Nghĩa của từ Ciliary body trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa...

Circulator là gì? Nghĩa của từ Circulator trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Circulator là gì? Nghĩa của từ Circulator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Cis là gì? Nghĩa của từ Cis trong y khoa y học y sinh...

Nghĩa của từ Cis là gì? Nghĩa của từ Cis trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học...

Clar lamp là gì? Nghĩa của từ Clar lamp trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Clar lamp là gì? Nghĩa của từ Clar lamp trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa...

Cloths carriage là gì? Nghĩa của từ Cloths carriage trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Cloths carriage là gì? Nghĩa của từ Cloths carriage trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa...

Cloth carriage là gì? Nghĩa của từ Cloth carriage trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Cloth carriage là gì? Nghĩa của từ Cloth carriage trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa...

Cloth for lining deep containers là gì? Nghĩa của từ Cloth for lining deep...

Nghĩa của từ Cloth for lining deep containers là gì? Nghĩa của từ Cloth for lining deep containers trong y khoa y học y...

Coal furnace là gì? Nghĩa của từ Coal furnace trong y khoa y học...

Nghĩa của từ Coal furnace là gì? Nghĩa của từ Coal furnace trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa...

Một số thông tin bổ ích