Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Thừa Thiên Huế

 - 

Kết trái phân tích dữ liệu của ứng dụng benh.edu.vn.info cho mặt mời thầu Trung tâm kiểm soát và điều hành bệnh tật tỉnh quá Thiên Huế như sau:

Có quan hệ nam nữ với 50 nhà thầu. Đã ra mắt 1 dự án công trình đầu tư, trong các số ấy có 1 dự án công trình chưa chào làng KHLCNT .Trong tổng thể 84 KHLCNT sẽ công bố, tất cả 84 KHLCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư.Đã ra mắt kế hoạch sàng lọc nhà thầu của 84 dự án công trình với toàn bô 133 gói thầu.Đã thực hiện mời thầu 54 gói (với 54 thông báo mời thầu), tiến hành mời sơ tuyển 0 gói.Đã chào làng kết quả của 35 gói, diệt thầu 0 gói (trong số các gói thầu làm việc trên).Có 44 gói có tác dụng mà không tồn tại TBMT, TBMST.Trung bình số đơn vị thầu thâm nhập mỗi gói thầu là: 1.92 đơn vị thầu.Tỉ lệ nghành nghề dịch vụ mời thầu: hàng hoá 100%, Xây đính 0%, support 0%, Phi support 0%, các thành phần hỗn hợp 0%, nghành khác 0%.Tổng cực hiếm theo gói thầu gồm KQLCNT đúng theo lệ là: 125,210,125,850 VNĐ, trong các số ấy tổng cực hiếm trúng thầu là: 53,028,614,150 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách là: 57.65%.Phần mềm benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Kết quả phân tích tài liệu của phần mềm benh.edu.vn.info cho bên mời thầu Trung tâm điều hành và kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa Thiên Huế như sau:

Có quan hệ với 50 nhà thầu.Trung bình số đơn vị thầu gia nhập mỗi gói thầu là: 1.92 nhà thầu.Tỉ lệ nghành nghề mời thầu: mặt hàng hoá 100%, Xây lắp 0%, support 0%, Phi hỗ trợ tư vấn 0%, các thành phần hỗn hợp 0%, nghành nghề khác 0%.Tổng giá trị theo gói thầu tất cả KQLCNT hợp lệ là: 125,210,125,850 VNĐ, trong số ấy tổng quý hiếm trúng thầu là: 53,028,614,150 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm là: 57.65%.Phần mượt benh.edu.vn.info gọi từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

Là chủ đầu tư chi tiêu của 1 dự án đầu tư phát triển.Là chủ chi tiêu của 84 KHLCNT trong đó có 84 KHLCNT trường đoản cú đăng tải, bao gồm 0 KHLCNT là do đơn vị chức năng khác đăng tải.Là chủ đầu tư của 79 gói thầu trong những số đó tự mời thầu 79 gói, tất cả 0 gói là do đơn vị chức năng khác mời thầu.Phần mềm benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia