Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bắc Giang

 - 

Kết quả phân tích dữ liệu của ứng dụng benh.edu.vn.info cho mặt mời thầu Trung tâm kiểm soát và điều hành bệnh tật tỉnh Bắc Giang như sau:

Có tình dục với 42 đơn vị thầu. Đã chào làng 6 dự án đầu tư, trong những số ấy có 4 dự án công trình chưa chào làng KHLCNT .Trong tổng cộng 89 KHLCNT đã công bố, bao gồm 82 KHLCNT chưa tìm thấy dự án công trình đầu tư.Đã chào làng kế hoạch sàng lọc nhà thầu của 89 dự án với tổng số 150 gói thầu.Đã triển khai mời thầu 43 gói (với 46 thông tin mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển chọn 0 gói.Đã ra mắt kết trái của 34 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu sinh sống trên).Có 68 gói có tác dụng mà không có TBMT, TBMST.Trung bình số công ty thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.36 đơn vị thầu.Tỉ lệ nghành nghề mời thầu: mặt hàng hoá 93.48%, Xây đính thêm 4.35%, support 0%, Phi tư vấn 2.17%, các thành phần hỗn hợp 0%, lĩnh vực khác 0%.Tổng quý hiếm theo gói thầu tất cả KQLCNT hợp lệ là: 423,005,415,100 VNĐ, trong số ấy tổng cực hiếm trúng thầu là: 414,787,018,520 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách là: 1.94%.Phần mềm benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia


Bạn đang xem: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang

Kết quả phân tích tài liệu của phần mềm benh.edu.vn.info cho mặt mời thầu Trung tâm kiểm soát và điều hành bệnh tật thức giấc Bắc Giang như sau:

Có quan hệ tình dục với 42 bên thầu.Trung bình số bên thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.36 đơn vị thầu.Tỉ lệ nghành nghề dịch vụ mời thầu: hàng hoá 93.48%, Xây thêm 4.35%, tư vấn 0%, Phi tư vấn 2.17%, các thành phần hỗn hợp 0%, lĩnh vực khác 0%.Tổng quý giá theo gói thầu có KQLCNT thích hợp lệ là: 423,005,415,100 VNĐ, trong những số ấy tổng cực hiếm trúng thầu là: 414,787,018,520 VNĐ.Tỉ lệ tiết kiệm ngân sách và chi phí là: 1.94%.Phần mềm benh.edu.vn.info gọi từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia


Xem thêm: Cách Chữa Trị Tai Biến Mạch Máu Não, Tai Biến Nhẹ Hoặc Thiếu Máu Não Thoáng Qua

Bên mời thầu này cũng là nhà đầu tư, thông tin phân tích như sau:

Là chủ đầu tư chi tiêu của 6 dự án đầu tư phát triển.Là chủ đầu tư của 85 KHLCNT trong số đó có 85 KHLCNT từ đăng tải, bao gồm 0 KHLCNT là do đơn vị chức năng khác đăng tải.Là chủ đầu tư của 100 gói thầu trong đó tự mời thầu 100 gói, gồm 0 gói là do đơn vị chức năng khác mời thầu.Phần mượt benh.edu.vn.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia


Xem thêm: Cách Chữa Trị Bệnh Mề Đay - Cách Trị Nổi Mề Đay Tại Nhà

Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích tài liệu cho nhà thầu TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG như sau: Đã tham gia 0 gói thầu.Phần mềm benh.edu.vn.info tổng hợp với phân tích tin tức từ cơ sở tài liệu mời thầu quốc gia