Trial lens set là gì? Nghĩa của từ Trial lens set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Trial lens set là gì? Nghĩa của từ Trial lens set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Trial lens set là gì? Nghĩa của từ Trial lens set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hộp thử kính

Hộp thử kính

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE