Treatment couch là gì? Nghĩa của từ Treatment couch trong y khoa y học y sinh là gì?

0
175
Treatment couch là gì? Nghĩa của từ Treatment couch trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Treatment couch là gì? Nghĩa của từ Treatment couch trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bàn điều trị

bàn điều trị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE