Transducer assembly là gì? Nghĩa của từ Transducer assembly trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Transducer assembly là gì? Nghĩa của từ Transducer assembly trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Transducer assembly là gì? Nghĩa của từ Transducer assembly trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một tên khác của đầu dò trong một thiết bị siêu âm, đặc biệt sử dụng cho đầu dò, associate housing và bất kỳ một mạch điện trong nào được gắn vào bảng điều khiển của thiết bị quét thời gian thực.

một tên khác của đầu dò trong một thiết bị siêu âm, đặc biệt sử dụng cho đầu dò, associate housing và bất kỳ một mạch điện trong nào được gắn vào bảng điều khiển của thiết bị quét thời gian thực.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE