Traditional medicine cabinet là gì? Nghĩa của từ Traditional medicine cabinet trong y khoa y học y sinh là gì?

0
241
Traditional medicine cabinet là gì? Nghĩa của từ Traditional medicine cabinet trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Traditional medicine cabinet là gì? Nghĩa của từ Traditional medicine cabinet trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tủ đựng thuốc đông y

Tủ đựng thuốc đông y

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE