Trachoma là gì? Nghĩa của từ Trachoma trong y khoa y học y sinh là gì?

0
250
Trachoma là gì? Nghĩa của từ Trachoma trong y khoa y học y sinh là gì?
10 (100%) 1 vote

Nghĩa của từ Trachoma là gì? Nghĩa của từ Trachoma trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/trə’koumə/

(y học) bệnh mắt hột

bệnh mắt hột

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE