Topical là gì? Nghĩa của từ Topical trong y khoa y học y sinh là gì?

0
627
Topical là gì? Nghĩa của từ Topical trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Topical là gì? Nghĩa của từ Topical trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘tɔpikl/

(thuộc) đề tài

Về cái hiện đang được quan tâm, có liên quan; có tính chất thời sự

(y học) cục bộ

tại chỗ

adjective

adjective

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE