Tooth scaler là gì? Nghĩa của từ Tooth scaler trong y khoa y học y sinh là gì?

0
153
Tooth scaler là gì? Nghĩa của từ Tooth scaler trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tooth scaler là gì? Nghĩa của từ Tooth scaler trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy lấy cao răng

Máy lấy cao răng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE