Tool set for car là gì? Nghĩa của từ Tool set for car trong y khoa y học y sinh là gì?

0
176
Tool set for car là gì? Nghĩa của từ Tool set for car trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tool set for car là gì? Nghĩa của từ Tool set for car trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ sửa ô tô

Bộ dụng cụ sửa ô tô

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE