Tissue-mimicking phantom là gì? Nghĩa của từ Tissue-mimicking phantom trong y khoa y học y sinh là gì?

0
198
Tissue-mimicking phantom là gì? Nghĩa của từ Tissue-mimicking phantom trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tissue-mimicking phantom là gì? Nghĩa của từ Tissue-mimicking phantom trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Một chất liệu thường được định hình thành một số hình dáng đặc biệt, mà giống hệt mô mềm (trong cơ thể) trong quá trình truyền sóng siêu âm và đôi khi còn cả đặc tính tán xạ và phản xạ.

Một chất liệu thường được định hình thành một số hình dáng đặc biệt, mà giống hệt mô mềm (trong cơ thể) trong quá trình truyền sóng siêu âm và đôi khi còn cả đặc tính tán xạ và phản xạ.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE