Tìm hiểu quá trình và cơ chế gây ra bệnh vảy nến

0
332
Tìm hiểu quá trình và cơ chế gây ra bệnh vảy nến
Đánh giá!

 

1.     Sự hoạt hóa của tế bào trình diện kháng nguyên (APC) mà ở da là tế bào Langerhans: Các kháng nguyên bên ngoài (yếu tố kích hoạt: vi khuẩn, vi rút … ) được các tế bào trình diện kháng nguyên (Antigen Presenting Cell- APC; ở da có tế bào Langerhan, tế bào đuôi gai – Dendritic Cell) xử lý và di chuyển đến các hạch bạch huyết lân cận gây hoạt hoá các tế bào lympho T CD45RA+ (T naive)
Sinh bệnh học bệnh vảy nến
2.    Tương tác giữa tế bào trình diện kháng nguyên với tế bào Lympho T ở da, sau khi hoạt hóa tế bào Lympho T di chuyển vào vùng hạch lân cận: Inter-Cellular Adhesion Molecule 1 (ICAM-1 tạm gọi là: phân tử liên kết các tế bào nhóm 1, còn có tên khác là CD54) trên bề mặt tế bào APC sẽ tương tác với LFA-1 (Lymphocyte function-associated antigen-1) trên tế bào T. Tiếp theo đó, kháng nguyên đã gắn với MHC (Major Histocompatability complex – phức hợp phù hợp tổ chức chủ yếu) trên APC sẽ gắn vào thụ cảm thể và đồng thụ cảm thể CD4/CD8 trên tế bào T sinh ra “tín hiệu 1”. Bên cạnh đó, quá trình tương tác còn được tạo bởi sự gắn kết giữa các phần tử CD28 và CD80 (B7.1), CD28 và CD86 (B7.2), CD40 là CD40L, LFA3 và CD2 của 2 tế bào tạo ra “tín hiệu 2”. Qua quá trình trên lympho T sẽ được hoạt hoá.
Sinh bệnh học vảy nến  
3.    Các tế báo Lympho hướng da sẽ di chuyển lại tổ chức da: Lympho T hoạt hoá sẽ tạo ra nhiều cytokine bao gồm IL-12 (interleukin 12), TNF-alpha (Tumor Necrosis factor alpha), IFN-gamma (interferon gamma) và IL-2 (interleukin 2). Từ đó lympho T phát triển và biệt hoá thành T CD45RO+ (T nhớ).
4.    Tái hoạt hóa tế bào Lympho T CD4 và CD 8 tại trung bì da và sản xuất các chất hóa học trung gian tế bào như IL2, IL8, IL 10, TNF – a…: T nhớ sẽ bộc lộ CLA (cutaneous lymphocyte-associated antigen) ra bề mặt tế bào để gắn với e-selectin của tế bào nội mô lòng mạch, cùng với sự gắn kết LFA-1 với ICAM-1 giúp cho các tế bào T thoát khỏi lòng mạch và di chuyển đến da. Ngoài ra các cytokine do tế bào sừng tiết ra có vai trò lôi kéo các tế bào T nhớ đi chính xác đến các vị trí viêm.
5.    Các chất hóa này sẽ kích thích tăng sinh thương bì và hình thành tổn thương vảy nến: Tại vùng da viêm, bạch cầu T tiếp xúc với tế bào trình diện kháng nguyên APC, sẽ được hoạt hoá lại và tiết ra các cytokine như TNFalpha, IFNgamma làm kích thích các tế bào sừng phát triển, quá sản, rối loạn biệt hoá gây ra các triệu chứng lâm sàng vảy nến
Sự biến đổi miễn dịch tại tổn thương da vảy nến

 

Để xem thêm thông tin về bệnh da liễu cách chăm sóc da vui lòng xem tại: https://benh.edu.vn/benh-da-lieu

SHARE