Tilley ear dressing forcep là gì? Nghĩa của từ Tilley ear dressing forcep trong y khoa y học y sinh là gì?

0
107
Tilley ear dressing forcep là gì? Nghĩa của từ Tilley ear dressing forcep trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tilley ear dressing forcep là gì? Nghĩa của từ Tilley ear dressing forcep trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp giữ gạc tai Tiley

Kẹp giữ gạc tai Tiley

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE