Thudichum nasal specula là gì? Nghĩa của từ Thudichum nasal specula trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Thudichum nasal specula là gì? Nghĩa của từ Thudichum nasal specula trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Thudichum nasal specula là gì? Nghĩa của từ Thudichum nasal specula trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh mũi Thudichum

Banh mũi Thudichum

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE