Therapy ultrasuond unit là gì? Nghĩa của từ Therapy ultrasuond unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
115
Therapy ultrasuond unit là gì? Nghĩa của từ Therapy ultrasuond unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Therapy ultrasuond unit là gì? Nghĩa của từ Therapy ultrasuond unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị siêu âm điều trị

Thiết bị siêu âm điều trị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE