Nghĩa của từ ab trong y học là gì?

0
265
Nghĩa của từ ab trong y học là gì?
Đánh giá!

Thể loại:Y học/dict/en vn/Ab- – Từ điển Anh – Việt – Nghĩa trong y học là gì?

Thể loại:Y học/dict/en vn/Ab- – Từ điển Anh – Việt – Nghĩa trong y học trong y học có nghĩa là: